Contractenrecht

Contractenrecht

Binnen het rechtsgebied contractenrecht bieden onze specialisten juridisch advies en assistentie op onder meer de volgende gebieden:

  • opstellen contracten met toepassing modelcontracten
  • assistentie in geschillen
  • procederen
  • schikkingsonderhandelingen
  • algemene voorwaarden
  • precontractuele goede trouw
  • nakoming en tekortkoming
  • ontbinding
  • schadevergoeding
  • conservatoir beslag