Jurist

Mr. W.M. (Willemijn) van 't Hul

van 't Hul
"Mijn rechtvaardigheidsgevoel en de wens mij voor een ander in te zetten, komt voor mij samen binnen de advocatuur. Hier zet ik mij dan ook graag voor in."

Mw. W.M. (Willemijn) van ’t Hul is tijdens haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College met veel plezier werkzaam geweest als juridisch medewerker bij Wolleswinkel Hofman Advocaten. Na het afronden van haar master privaatrecht, met specialisatie in het personen- en familierecht, is zij in oktober 2023 gestart als jurist. 

Allereerst voert zij de incassopraktijk van Wolleswinkel Hofman Advocaten, bekend onder WH Incasso. Indien gewenst, treedt zij in rechte op als gemachtigde om de zaak tot een goed einde te brengen voor haar cliënten. Daarnaast ondersteunt zij de advocaten met het verrichten van verdere juridische werkzaamheden. 

van 't Hul

Mr. W.M. (Willemijn) van 't Hul
Jurist


Stuur een mail 0342 491 028