Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

6 januari 2021 in Privé door Mr. R.C.F. (Romy) Schaap

Afspraken over grafrechten overleden kind bij echtscheiding

Privé

Welke afspraken kun je maken over de grafrechten van een overleden kind als je gaat scheiden?

 

Wanneer stellen besluiten te gaan scheiden, worden alle denkbare onderwerpen met elkaar besproken. Op die manier maakt men inzichtelijk welke onderwerpen moeten worden afgewikkeld en waarover wellicht nog advies moet worden ingewonnen. De rechten op en zeggenschap over het graf van een overleden kind is één van die onderwerpen. Vaak wordt nagelaten om hiervoor een regeling te treffen.

 

Via deze weg wil ik de ouders van een overleden kind erop attent te maken dit onderwerp tijdens een echtscheidingstraject te bespreken met uw advocaat of mediator. Wanneer dit achterwege wordt gelaten, kan dit namelijk voor problemen zorgen.

 

De problematiek met betrekking tot een echtscheiding waarbij ook grafrechten van een overleden kind betrokken zijn, is erin gelegen dat grafrechten maar op naam van één persoon kunnen staan. Wanneer men nog gehuwd of geregistreerd als partner is, levert dit geen problemen op. De beslissingen over het graf worden dan normaal gesproken gezamenlijk genomen. Wanneer de ouders besluiten te gaan scheiden, komen de volledige rechten echter automatisch bij één van de ouders te liggen.

 

Wanneer één iemand zeggenschap heeft over het graf, kunnen er vervelende situaties ontstaan. Zo zou het voor kunnen komen dat de ouder met de zeggenschap over het graf ervoor kiest om zonder overleg met de andere ouder over te gaan tot het ruimen van het graf.  

 

Indien in uw situatie sprake is van grafrechten wil ik adviseren dit onderwerp bespreekbaar te maken tijdens de afwikkeling van een echtscheiding. Pas dan kunnen afspraken in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen, zodat tussen partijen duidelijk is wat de afspraken zijn rondom de grafrechten. Een mogelijke afspraak zou kunnen zijn dat ouders in overleg zullen treden zodra het grafrecht verloopt om samen te beslissen wat zij met het graf zullen doen. Ook zou een afspraak kunnen inhouden dat in het testament van partijen wordt opgenomen dat het grafrecht bij overlijden aan de andere ouder wordt overgedragen.

 

Wanneer uw echtscheiding al een tijd geleden is afgewikkeld, kan het zijn dat uw echtscheidingsconvenant niet compleet is, doordat afspraken rondom een grafrecht ontbreken. In dat geval is het mogelijk om afspraken rondom het grafrecht in aanvulling op het reeds bestaande convenant te maken. Neemt u hierover gerust contact met mij op. 


Dit artikel is ook geplaatst op 30 december 2020 in de Barneveldse Krant.

 

Afspraken over grafrechten overleden kind bij echtscheiding

Mr. R.C.F. (Romy) Schaap
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028