Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

5 mei 2021 in Bedrijf & Organisatie door Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel

Contract ontbinden vanwege corona?

Bedrijf & Organisatie

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven het moeilijk. Maar is dat ook reden om eenzijdig contracten op te zeggen of zakelijke afspraken te wijzigen?

Daar hebben veel ondernemers vragen over, merken we bij Wolleswinkel Hofman Advocaten. Het is lastig om een algemeen antwoord op die vraag te geven. Veel hangt namelijk af van de omstandigheden en de afspraken die gemaakt zijn. Toch is er op hoofdlijnen wel het een en ander over te zeggen.

Overmacht Van overmacht is sprake als u een contract buiten uw schuld niet kunt nakomen. De wettelijke lat ligt daarbij behoorlijk hoog. Er is namelijk pas sprake van overmacht als het feitelijk onmogelijk is om een afspraak na te komen. Niet als het bijvoorbeeld alleen (veel) lastiger is, fors duurder of zelfs onrendabel. Een beroep op overmacht wordt door de rechter daarom bijna altijd afgewezen.

Onvoorziene omstandigheden Onvoorziene omstandigheden kunt u zien als het wettelijke broertje van overmacht. Het gaat daarbij om omstandigheden die u bij het sluiten van de overeenkomst niet kon of had kunnen voorzien. Je zou zeggen: een systeemontwrichtende, wereldwijde gezondheidscrisis valt daar onder. Toch is de rechter tot nu toe ook relatief streng in zaken waar een beroep wordt gedaan op dit argument. Een winkelier kreeg weliswaar gelijk toen een vastgoedeigenaar eiste dat de huur moest worden doorbetaald, een vastgoedbelegger dan weer niet. Of het redelijk en billijk is dat je afspraken nakomt en welke risico's als ondernemer op jouw bordje horen? Dat hangt dus ook af van je bedrijfsactiviteiten.

Overleg en clausules In plaats van een gang naar de rechter is overleg met uw zakelijke tegenpartij vaak effectiever. Bespreek samen wat een redelijke en billijke manier is om de pijn van de coronacrisis te verdelen. Bij Wolleswinkel Hofman Advocaten voorzien we u graag van een goede strategie. Ook kunnen we bij het afsluiten van nieuwe contracten adviseren over clausules op het gebied van overmacht of onvoorziene omstandigheden. U kunt bijvoorbeeld onderling afspraken maken over de mogelijkheid tot opzegging of prijsaanpassingen in zulke gevallen, waardoor u minder risico loopt. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Op 15 april 2021 is dit geplaatst in Business in Barneveld.

Contract ontbinden vanwege corona?

Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028