Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

24 maart 2023 in Privé door Mr. D. (Desiree) van Klinken

Ik ga op reis en ik neem mee… Toestemming van mijn ex?!

Privé

De zomervakantie is in aantocht. Het is weer tijd om een vakantie te boeken. Dit zorgt over het algemeen voor veel voorpret. Toch kan dit voor gescheiden ouders anders liggen. Want kun je als gescheiden ouder zomaar met je kind op vakantie naar het buitenland?

Toestemming van de andere ouder

Als beide ouders gezag over hun kind hebben, mag de ene ouder niet zonder toestemming van de andere ouder met hun kind op vakantie. Bij de grenscontrole let de Koninklijke Marechaussee extra goed op kinderen om kindontvoering te voorkomen en kan u daarom om bewijs van de toestemming van de andere ouder vragen. Hebt u geen toestemming van de andere ouder, dan kan dat gezien worden als kindontvoering.

U kunt aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven door middel van het zogeheten ‘formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’. Dit formulier kunt u downloaden op rijksoverheid.nl. Het contact tussen gescheiden ouders verloopt helaas niet altijd soepel. Wat nu als de andere ouder weigert om toestemming te geven?

Toestemming vragen aan de rechter

Als de andere ouder geen toestemming geeft voor een vakantie naar het buitenland kunt u de rechter om toestemming vragen. De rechter kijkt bij de beoordeling van het verzoek vooral naar de belangen van het kind. Is er bijvoorbeeld een gegronde vrees voor kindontvoering? Heeft de overheid voor het vakantieland een negatief reisadvies afgegeven? Dan zal de rechter het verzoek in principe afwijzen. Is dit allemaal niet aan de orde, dan wijst de rechter het verzoek in de meeste gevallen gewoon toe.

Na het indienen van het zogeheten verzoekschrift tot vervangende toestemming behandelt de rechter het verzoek binnen zes weken. U weet dus vrij snel of u de vakantie definitief kunt boeken. Gaat u al eerder op vakantie? Dan is een kort geding ook een optie. De rechter behandelt uw verzoek dan op een kortere termijn.

Advies

Een oplossing zonder tussenkomst van de rechter heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Bespreek de vakantieplannen daarom ver van tevoren met de andere ouder en vraag hem of haar om het toestemmingsformulier van de rijksoverheid te ondertekenen. Op het moment dat discussie ontstaat hebt u daarna nog alle tijd om er samen uit te komen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de rechter met behulp van een advocaat om toestemming vragen.

Ik ga op reis en ik neem mee… Toestemming van mijn ex?!

Mr. D. (Desiree) van Klinken
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028