Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | [email protected]

22 december 2014 in Privé door Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel

Nieuwe kindregelingen grond voor wijziging van kinderalimentatie?

Privé

Per 1 januari 2015 treed de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit betekent onder meer dat betaalde kinderalimentatie niet meer aftrekbaar is en dat het kindgebondenbudget in bepaalde gevallen wordt verhoogd met de “alleenstaande ouderkop”. Als u alimentatie betaalt of ontvangt, rijst daarbij wellicht de terechte vraag: heeft dit ook gevolgen voor de kinderalimentatie?

 

Wijzigingsgrond

Kinderalimentatie kan worden gewijzigd bij een relevante verandering in de financiele omstandigheden. De vraag is concreet of voormelde regelgeving een dergelijke verandering teweeg zal brengen. Daarover het volgende.

 

Afschaffing van aftrekbaarheid kinderalimentatie

Indien u kinderalimentatie betaalt kunt u dit tot 1 januari 2015 vanaf een bepaald bedrag aftrekken. Dit fiscale voordeel kan bij meerdere kinderen al snel oplopen tot meer dan € 100,- per maand. Als dit voordeel wegvalt, wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige met dat bedrag verminderd. Deze verlaging van de draagkracht is een relevante wijziging in de financiele omstandigheden. Op grond hiervan kan de kinderalimentatie worden gewijzigd.

 

Verhoging kindgebonden budget

Indien er sprake is van een alleenstaande ouder met een beperkt inkomen komt de verhoging van het kindgebonden budget in beeld. Deze “alleenstaande kop” is bedoeld om in de kosten van de kinderen te voorzien. Het te ontvangen bedrag dient dus in mindering te worden gebracht op de kosten van de kinderen. Dit kan tot gevolg hebben dat de onderhoudsplichtige ouder geen of een lagere bijdrage hoeft te leveren in deze kosten. De verhoging van het kindgebonden budget kan derhalve een grond zijn om de kinderalimentatie te wijzigen.

 

Slotsom

Gelet voormelde kunnen de nieuwe kindregelingen grond zijn om de kinderalimentatie te wijzigen. Betaalt u kinderalimentatie en zijn voormelde punten mogelijk bij u aan de orde, dan is het raadzaam om actie te ondernemen. Het is tevens van belang dit tijdig te doen, omdat kinderalimentatie in beginsel niet met terugwerkende kracht wordt gewijzigd.

Hierin zijn wij u graag van dienst.

Nieuwe kindregelingen grond voor wijziging van kinderalimentatie?

Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028