2 mei 2023 in Bedrijf & Organisatie door Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel

Slecht uitgevoerde kluswerkzaamheden: alles herstellen of schadevergoeding betalen?

Bedrijf & Organisatie

Een klusbedrijf verricht werkzaamheden, maar het werk vertoont tekortkomingen. Moet de klusser de kans krijgen de boel te herstellen, of moet hij de schade bij de opdrachtgever vergoeden? Onduidelijk is ook hoe groot de schade is.

Een klusbedrijf voert voor ruim € 24.000 werkzaamheden uit in het huis van een man. Na de oplevering ontdekt deze man dat het werk niet goed is uitgevoerd. Hij klaagt daarover bij de klusser. Dat hij eerst ‘akkoord’ ging, betekent niet dat hij geen recht meer heeft op correcte nakoming. De klusser biedt aan de boel te herstellen, maar daarop heeft de man niet gereageerd. Eigenlijk wil hij niet dat de klusser nog iets doet, hij heeft kennelijk geen vertrouwen meer in zijn kwaliteiten. In plaats daarvan wil hij een schadevergoeding van ruim € 15.000. Dit conflict belandt bij de rechtbank Rotterdam.

Ingebrekestelling

Daar blijkt dat de man de klusser een ingebrekestelling heeft gestuurd met een lijst van herstelwerkzaamheden. Die moest de klusser binnen drie weken afmaken. Volgens de klusser komt dit verzoek te laat en is de garantie inmiddels vervallen. Dat klopt niet, stelt de kantonrechter: door zo’n mededeling van de klusser vervalt de wettelijke garantie niet. Uiteindelijk verricht de klusser binnen de gestelde termijn geen herstelwerkzaamheden. De klusser verkeert dan ‘in verzuim’.

Schadevergoeding

In zo’n geval hoeft de man geen gebruik meer te maken van de diensten van deze klusser. De man laat hem schriftelijk weten dat hij geen nakoming meer wil, maar schadevergoeding. Volgens de klusser is deze omzetting niet toegestaan, want de problemen zijn ook weer niet zo groot. Hij denkt het herstel in twee of drie dagen te fixen. Omdat het oorspronkelijke werk zeven dagen heeft geduurd, is de tekortkoming volgens de kantonrechter niet bepaald als ondergeschikt aan te merken. Ook een schade van € 1.700, zoals de klusser begroot, is niet te kwalificeren als ‘van ondergeschikte’ betekenis, gelet op de totale aanneemsom. Nu de tekortkoming aanzienlijk is, mag de man schadevergoeding vorderen in plaats van nakoming.

Deskundige

De vraag is vervolgens hoe groot de schade is. De man heeft een bedrijf gevraagd om het werk te beoordelen en dat bedrijf heeft een offerte uitgebracht voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Maar volgens de rechtbank is een concurrerend klusbedrijf niet als onafhankelijk aan te merken. De kantonrechter heeft een deskundige nodig die hem over deze aspecten informeert. Beide partijen mogen laten weten wie wat hen betreft moet worden benoemd tot deskundige. Het beste is, zegt de kantonrechter, dat ze met elkaar een keuze maken. Lukt dat niet, dan benoemt de kantonrechter een deskundige.

ECLI:NL:RBROT:2023:3044

Slecht uitgevoerde kluswerkzaamheden: alles herstellen of schadevergoeding betalen?

Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028