21 mei 2024 in Bedrijf & Organisatie door Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel

Over de koop van een boot die niet bevalt en of je daar dan nog vanaf kunt....

Bedrijf & Organisatie

Een koper schaft een boot aan, maar is er na de aankoop ontevreden over. Hij vernietigt en ontbindt de koopovereenkomst per brief en vraagt de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam dit te bevestigen, maar vangt bot.

De koper laat de voormalige booteigenaren een maand na de koop in een brief weten dat hij de koopovereenkomst vernietigt en ontbindt. De boot is kleiner dan hij dacht en vertoont mankementen. Hij vraagt de kantonrechter dit te bevestigen en te oordelen dat hij het aankoopbedrag van € 9.000 terugkrijgt.

Bedrog

De man heeft het contract vernietigd, omdat volgens hem sprake is van bedrog. De verkopers zouden in de online advertentie met opzet onjuiste informatie over de boot hebben gegeven. De kantonrechter vindt echter dat van bedrog geen sprake is. De verkopers stellen met oprechte intenties de informatie te hebben verstrekt. De koper heeft hier niets tegen in gebracht.

Dwaling

Volgens de koper is ook sprake van dwaling. Op basis daarvan kon hij de overeenkomst naar zijn mening vernietigen. Als hem de juiste informatie was verstrekt, dan zou hij de boot niet hebben gekocht. Zo zou hij die niet hebben gekocht als hij had geweten dat de motor moeizaam start. Ook klaagt de man over de afmetingen van de boot: die is smaller, korter en lager dan in de advertentie vermeld stond. De kantonrechter wijst ook dit beroep op dwaling af. De koper wist dat de motor slecht startte, omdat dat ook het geval was bij de bezichtiging. En wat de afmetingen betreft benadrukt de kantonrechter dat in de advertentie slechts inschattingen staan en dat de afwijkingen minimaal zijn. Daarnaast heeft de koper bij de bezichtiging niets over de afmetingen gezegd. Blijkbaar was hij daar dus tevreden mee. De kantonrechter verwacht daardoor dat de man de boot ook zou hebben gekocht als exact de juiste afmetingen in de advertentie hadden gestaan.

Niet in gebreke gesteld

De koper heeft de overeenkomst ontbonden vanwege de tekortkomingen aan de boot. Ook deze ontbinding is niet geldig, oordeelt de kantonrechter. De ontbinding kon niet worden gebaseerd op de slecht werkende motor, omdat de koper - anders dan de wet vereist - de verkoper niet in gebreke heeft gesteld. De niet precies vermelde afmetingen zijn van onvoldoende gewicht voor ontbinding; uit de gang van zaken rond de bezichtiging blijkt dat de exacte bootafmetingen blijkbaar niet zo belangrijk waren voor de koper. Kortom, de koopovereenkomst is in stand gebleven. En de boot blijft bij de koper.

#tekortkoming #koopovereenkomst #vernietiging #ontbinding

ECLI:NL:RBROT:2024:3617

 

Over de koop van een boot die niet bevalt en of je daar dan nog vanaf kunt....

Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028