26 september 2023 in Bedrijf & Organisatie door Mr. D. (Desiree) van Klinken

Werkgevers zijn niet altijd content met een werknemer die gaat werken voor de concurrent

Bedrijf & Organisatie

U kent het vast. Die ene werknemer die sinds jaar en dag bij u in dienst is. De werknemer is volledig ingebed in uw organisatie en weet alles van het reilen en zeilen van uw bedrijf. Het komt dan als een onaangename verassing als deze werknemer besluit om voor de concurrent te gaan werken. Een vooraf afgesproken concurrentiebeding kan dan een uitkomst bieden. In deze column geef ik een aantal tips voor het gebruik van een concurrentiebeding.


Tip 1: Leg het concurrentiebeding vast in een arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in de mogelijkheid om binnen een bepaalde tijd na uitdiensttreding de bij u opgedane kennis en ervaring in te zetten voor de concurrent of voor een eigen bedrijf. Om een beroep te kunnen doen op een concurrentiebeding moet deze op een juiste manier overeengekomen zijn met de werknemer. Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aanvullend vereist dat schriftelijk wordt gemotiveerd dat sprake is van zogenoemde zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zonder deze motivering is het concurrentiebeding niet geldig.


Tip 2: Neem een boetebeding op

Het is verstandig om tezamen met het concurrentiebeding ook een boetebeding op te nemen. Handelt de werknemer in strijd met het concurrentiebeding? Dan raakt de boete opeisbaar. Een extra prikkel voor de werknemer om zich aan de afspraken te houden.


Tip 3: Handel snel bij een schending van het concurrentiebeding

Als wordt geconstateerd dat de werknemer toch in strijd handelt met het concurrentiebeding is het belangrijk om snel te handelen. Door snel te handelen kan worden voorkomen dat het recht om een beroep op het concurrentiebeding te kunnen doen is verspeeld. De eerste stap is om de werknemer schriftelijk te verzoeken de concurrerende werkzaamheden te staken. Heeft u een boetebeding opgenomen? Dan kunt u ook de boete vorderen. Als de werknemer zich dan alsnog niet aan de afspraken houdt kunt u zich tot de rechter wenden. De rechter zal bij de beoordeling van het verzoek een belangenafweging maken. De rechter kijkt dan naar de belangen van de werknemer om zo veel mogelijk zelf te kunnen bepalen waar hij werkzaam is en weegt deze belangen af tegen het belang van de werkgever om zijn concurrentiepositie te beschermen.


Dit artikel is ook verschenen in Vallei Business

 

 

Werkgevers zijn niet altijd content met een werknemer die gaat werken voor de concurrent

Mr. D. (Desiree) van Klinken
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028