Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Binnen het rechtsgebied ondernemingsrecht bieden onze specialisten juridisch advies en assistentie op onder meer de volgende gebieden:

  • bedrijfsovername (activa passiva transactie)
  • aandelenoverdracht / Shares Purchase Agreement (SPA)
  • aandeelhoudersovereenkomst / Shareholders Agreement (SHA)
  • aandeelhoudersgeschillen
  • managementovereenkomst
  • ontslag of schorsing bestuurder
  • ontbinding of opzegging rechtspersoon
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • procedures Ondernemingskamer